சனல் 4க்கு ஒரு நன்றி கடிதம் – தயவுசெய்து அனைவரையும் இதை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

சிங்களத்தின் எதிர்ப்புக்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து எமது மக்களின் அவலங்களை சொல்லிவரும் சனல் 4 க்கு ஒரு நன்றி கடிதம. உங்கள் சொந்த மின்னஞ்சல் முகவரியில் இருந்து தயவுசெய்து இதை அனைவரையும் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
======================================
Letter 01:
To: news@channel4.com
Subject: Excellent coverage on Sri Lanka and the plight of IDPs

Dear Madam/Sir,
We,the Tamils sincerely thanks Channel 4 for exposing the Human Rights violation of the Sri-Lankan regime.

In keeping with the democratic tradition of Britain that leads the world through its open discussions in the mother of Parliament, you had been in the forefront in the art of investigative journalism. It not only involves itself in broadcasting relevant news that arouse interest all round the world but also encourages other media to follow suit in exposing cruelty to humanity in whatever form.

We hope that your effort will pave the way in relieving the atrocities of the Internally Displaced People coralled behind barbed wired detention Camps in Vavuniya and stimulate an inquiry into the genocide of the UN appraised 20,000 Tamils civilians in Mullivaikal in Vanni in May alone, this year

Regards,

=====================================================
Letter 02:
To: news@channel4.com
Subject: Excellent journalism on Sri Lanka and the plight of IDPs

The utter fiasco of the UN resolution in May this year calling for investigations into war crimes has embolden Sri Lanka to incarcerate a Tamil journalist for 20 years for exercising his freedom of expression.

You have been singular in exposing some of the rights violations in Sri Lanka including those of the Nazi-style IDP (Internal Displaced Prisoners) camps and more recently for airing the summary executions, allegedly by Sinhalese soldiers. I join the many Tamils to thank you for them.

No doubt, you will be marked by the Sri Lankan authorities who are quite capable of repeating their notoriety on British soil to silence free speech. I hope you will continue undaunted in your high standard of investigative journalism.

Yours sincerely,

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.