கனடாவின் பீல் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட தியாக தீபம் லெப். கேணல் திலீபன் மற்றும் கேணல் சங்கரின்

கனடாவின் பீல் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட தியாக தீபம் லெப். கேணல் திலீபன் மற்றும் கேணல் சங்கரின்
ஆகியோரின் நினைவு நிகழ்வுகளின் படத்தொகுப்பு .

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.