புத்தன் பூமி – இல்லை…. இது எங்கள் பூமி

ourlandபுத்தன் பூமி – இல்லை…. இது எங்கள் பூமி
புத்தன் பூமி _ இல்லை
இது எங்கள் பூமி.
சித்தன் சொன்னான்
இது எங்கள் பூமி.

மண்ணின் மணம் _ தமிழ்
தாய்ப்பாலின் குணம்.
பெண்ணின் வீரம் _ வரும்
எதிரிக்கு மரணம்.

தாயின் கருப்பை _ செய்தது
பல தியாகம்.
தாய்மண்ணைக் காக்கச் _ சென்றது
பல பாசம்.

பூவின் குணத்தை _ அறிந்தது
தங்கத் தமிழீழம்.
தேசியப் பூவாய்._ ஏற்றது
கார்த்திகைப் பூவை

வாகைப்பூ சூடி _ போருக்கு
அனுப்பிய சரித்திரம்.
மறவர் படைக்கு _ மட்டும்
தான் சொந்தம்.

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.