நாளை ரொரன்ரோவில் சிறிலங்காவின் போர் குற்ற பதிவு தொடர்பான கருத்தரங்கு

Centre for War Victims and Human Rights (CWVHR)

சிறிலங்காவின் போர் குற்ற பதிவு தொடர்பான கருத்தரங்கு நாளை நடைபெறவிருக்கின்றது.

நாளை ரொரன்ரோவில் பெலமி , புரோகிரஸ் சந்திப்புக் கருகாமையில் கலந்து கொண்டு உங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யலாம்.

A Public Forum On
“War Crimes in reference to Sri Lanka”

Place : 705 Progress Avenue, Unit 106, Scarborough, ON M1H 2X1
Date and Time: October 15th, வியாழக்கிழமை at 7.00 P.M

Guest Speaker
Lawyer Lorne Waldman
(An Expert on Human Rights and Refugee Laws)
John Argue
Coordinator for Amnesty International on Sri Lanka
A Presentation of CWVHR Databases
All are welcome

http://www.cwvhr.org/
CWVHR.org / 416 628 1408

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.