சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம் செம்மண்குண்டிலும், ஆனந்தபுரத்திலும் பொதுமக்கள் இலக்குகள் மீது carpet bombing இல் ஈடுபட்டு வந்தது

kfir1The Sri Lanka Air Force (SLAF) fighter jet exploded வெள்ளிக்கிழமை was engaged in carpet-bombing civilian pockets at Aananthapuram and Chemma’nku’ndu, according to civilians fleeing towards ‘safe zone’ வெள்ளிக்கிழமை evening. As the declared ‘safe zone’ along the Mullaiththeevu coast is a barren stretch and is congested beyond further accommodation, many civilians preferred to stay back in pockets, considered suitable for survival at least with shade and potable water. Around 60 civilians reportedly died in the carpet bombing and intense artillery and mortar barrage வெள்ளிக்கிழமை alone.

 In the meantime, the civilian deaths புதன்கிழமை and வியாழக்கிழமை totalled 75 and scores wounded, reports from Vanni said.

18 of the victims on புதன்கிழமை and 2 of the victims வியாழக்கிழமை were slain within the ‘safety zone’ in artillery shelling.

The landscape of Maaththa’lan where the civilians are herded in the guise of ‘safe zone’. Note the the shell hit canvas of a temporary shelter.

Wounded child

380 of the seriously wounded civilians were transferred to Trincomalee by the ICRC on புதன்கிழமை.

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.