பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வில் இன்று 250திற்கும் அதிகமான மக்கள் கலந்துகொண்டு மாவீரர்களுக்கு வீரவணக் செலுத்தினார்கள். மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமாக நடைபெற்றது. பெரும் இடர்களுக்கும் சவால்களுக்கும் மத்தியிலும்  மாவீரர் நாள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.