சிறிலங்கா மேற்கொண்டுள்ள தமிழினப் படுகொலை காட்சிகள்

1mattalan20161சிறிலங்கா அரசு மேற்கொண்டுள்ள தமிழினப் படுகொலையில் இன்று வியாழக்கிழமை கொல்லப்பட்டவர்களின் காட்சிகள் இவை. மனோ ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட எவரும் இந்தப் பக்கத்தை திறந்து பார்ப்பதை தவிர்க்கவும்.

http://www.sankathi.com/index.php?mact=New…nt01returnid=51

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.