தமிழீழம் – பலஸ்தீனம் ஒரு ஒப்பீடு

தமிழீழம் – பலஸ்தீனம் ஒரு ஒப்பீடு எனும் தரவுகளை பிரான்ஸ் தமிழர் மனித உரிமைகள் மையம் வெளியிட்டுள்ளது. பலஸ்தீனத்தின் மீது காட்டும் கரிசனையை சர்வதேசம் ஈழத் தமிழர்கள் விடயத்தில் காட்ட மறுக்கும் நிலையில், இந்த இரு தேசங்கள் தொடர்பான ஒரு ஒப்பீட்டு பார்வை இது.

Microsoft Word - TCHR.doc

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.