07.04.2009: நோர்வேயில் பிரதமர் அலுவலகம் முன்பாக தொடர் போராட்டம்

நோர்வேயில் பிரதமர் அலுவலகம் முன்பாக தொடர் போராட்டம் 07.04.2009

norway_20090408007

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.