200 முகமூடிகள் வட்டுவாகல் பக்கமாக படையினர் கொண்டுசென்றனர்;இராசயன தாக்குதல் நடக்கும் அபாயம்; சர்வதேசமே விழித்தெழு

nerudal-tamil1200 முகமூடிகள் வட்டுவாகல் பக்கமாக படையினர் கொண்டுசென்றனர்.படையினர் பாரிய தாக்குதலுக்கான தயார்.இராசயன ஆயுத தாக்குதலுக்கு தயார்.

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.