இத்தாலி ‘திலீபன் தமிழ்ச்சோலை’ ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வழங்கிய நன்றிமடல்

(பெரியதாக்கி பார்க்க இவ் அறிக்கை மீது சொடுக்கவும்)

italy-jayalalitha-large

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.