சர்வதேச சமூகத்திடம் விடுதலைப்புலிகள் சர்வதேச வழிமுறைகளில் செயற்பட கோரிக்கை: எஸ்.பத்மநாதன் தெரிவிப்பு

pathmanathanகடந்த 24 மணிநேரத்திற்குள் 2000ற்கு மேற்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். பாதுகாப்பு வலய மக்கள் செறிந்து வாழும் பகுதிகளில் சிறீலங்கா அரசாங்கம் பொதுமக்கள் மீது எறிகணை குண்டுதாக்குதல்களை நடாத்துகின்றது.

இதுபோர்க்குற்றமாகும் மற்றும் அரச பயங்கரவாதம் எனவும் விடுதலைப்புலிகளின் சர்வதேச இராஜதந்திர தொடர்புகளுக்கு பொறுப்பான திரு.எஸ்.பத்மநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் மக்கள் ஐநா மற்றறும் சர்வதேச சமூகம் ஆபத்திற்குள் இருக்கும் பொதுமக்கi பாதுகாக்கும் தமது கடமையில் இருந்து தவறியுள்ளதால் மிகவும் மனவிரக்தியடைந்துள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் ஏனைய சர்வதேச முரண்பாடுகள் நிகழ்ந்த பகுதிகளில் ஐநா மற்றும் சர்வதேச சமூகம் நடுநிலையாக நிவாரண நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதுபோல் ஈடுபடவேண்டும் என்பதையே நாம் கேட்கின்றோம் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது அறிக்கையின் மூலம்:

At this very moment (ஞாயிற்றுக்கிழமை, May 10 2009), the Sri Lankan Government has unleashed its ferocious military aggression against the hapless Tamil civilians living in the so-called “Safe Zone” in Vanni, Sri Lanka. More than 2,000 innocent civilians have been killed in the last 24 hours. The wholesale bombardment by Sri Lankan planes and shelling on a densely populated, non combatant civilian safe zone is state terrorism and a war crime. The international community and UN have an obligation to protect the Tamil people facing genocidal aggression directed in a manner against all international humanitarian laws. It is clear that the Sri Lankan Government has prevented all aid agencies and humanitarian organisations from visiting the conflict zone. The Tamil people are dismayed that the United Nations and the International Community have failed in their obligations to protect the endangered civilians. Every passing day is resulting in the loss of countless number of civilian lives and alienation of the entire Tamil community. We would like to point out that starvation of civilians, as a method of warfare, constitutes an act of genocide (as defined by Article II© of the 1948 Genocide Convention) and a war crime. We urge the UN and the International Community to prevail upon the Sri Lankan Government without any further delay to stop using food and medicine as weapons in this war. A shortage in drinking water, food supply, medicines, shelter materials and fuel weigh heavily upon an already beleaguered people. Throughout the entire existence of our liberation struggle, we have always extended our most courteous cooperation to the humanitarian relief organisations that have sought to provide relief for our people. Even in this extreme circumstances and escalated conflict we guarantee safe passage and no threat to any humanitarian relief effort that the UN and related agencies may undertake in the conflict zone. We urge the world to seek similar assurances from the Government of Sri Lanka and immediately put in place relief efforts to provide food and much needed medical relief to the Tamil people enduring untold hardship in the conflict zone and the IDP camps. We only ask for an impartial relief effort similar to those extended to other international conflict zones by the UN and the international community in the recent past.

S. Pathmanathan,
Head of LTTE’s International Diplomatic Rel

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.