செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை பலவந்தமாகக் கடத்திச் சென்றுள்ளமையானது உலகத் தமிழ்மக்கள் அனைவரையும் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது – தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்

செல்வராசா பத்மநாதன் அவர்களை பலவந்தமாகக் கடத்திச்
சென்றுள்ளமையானது உலகத் தமிழ்மக்கள் அனைவரையும் பேரதிர்ச்சிக்கு
உள்ளாக்கியுள்ளது என தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் அந்த அறிக்கையின் முழு வடிவம் பின்வருமாறு:

Media_Release_Pathmanathan_Tamil-1Media_Release_Pathmanathan_Tamil-2

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.