வான் கரும்புலி மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள்

எத்தனை பெறுமதியான சொத்துக்கள் அவர்கள் தமிழரின் உளவுறுதியை வான்வரை உயர்த்தியவர்கள். நம்மிடம் நவீன விமானங்கள் இல்லாததே இவர்களின் இழப்புக்கு காரணம். புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களே காலம் அறிந்து செயற்படுவீர்.இந்த அடி ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும் புலிகளை அழிக்க நினைப்பவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நெத்தியடி!!!!!

kk

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.