‘முகவரி அல்ல முகம்’ கட்டுரைத் தொடர் (பாகம் 16 – 25 வரை) – கண்மணி

dinapulariஇக்கட்டுரைத்தொடர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளிவரும் தினப்புலரி காலை நாளிதழில் வெளிவந்தது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் ஆதரவைப்பெற்ற இக்கட்டுரைத்தொடர் உலகத்தமிழர்களின் மனங்களுக்கு நிச்சயமாய் மருந்தாக இருக்கும்.

அதோடு தமிழ்தேசியத்தின் தேவையும், தமிழீழத்தை நாம் அடைய வேண்டிய கட்டாயத்தையும் தாய் நிலத்தை மீட்க வேண்டிய களத்தில் நாம் ஆற்ற வேண்டிய பங்கையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது.

16. மக்களின் மரணத்தை…
17. புதைகுழிகள் இப்போ…
18. சாக்கடை ஈக்களாய்…
19. கரிகாலக் கடவுளாய் அவதார மானிடன் நீ…
20. எப்படியாவது சொல்லிவிடுங்கள்…
21. பிசாசு வென்றிருக்கும்…
22. மறவன் என்று வாயாற சொல்லிச் சொல்லி…
23. முள்ளிவாய்க்காலில்…
24. நெருப்பாற்றில் தீ குளித்த தளபதிகாள்…
25. ஈழம் கனவுதான்…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.